Úvodem

Téměř dvacet let se věnuji práci s japonštinou a japonskými klienty.

Vyučuji japonštinu a japonské reálie. Příležitostně i češtinu na základě japonštiny.

Tlumočím a překládám z japonštiny pro japonské výrobní závody v ČR a Japonce  žijící v Praze.

V období letní sezóny pracuji i jako turistický průvodce pro japonské návštěvníky Prahy.

Znalost jazyka a společenských zvyklostí jsem získala na základě praxe s japonskou klientelou, tak  i díky  studijním a pracovním pobytům v Japonsku.

Své služby nabízím  v oblasti:

- výuka japonštiny

- průvodcovské služby v japonštině

-tlumočnické a překladatelské služby japonština-čeština/čeština-japonština