Aktuálně

Proč se učit japonsky?

Nestačí se jen dorozumět, je třeba i správně rozumět japonským zvykům a konvencím.
Studium japonštiny přináší nejen jazykové dovednosti, trénink paměti, ale může být i krásným estetickým zážitkem.

Japonština je velmi poetický jazyk, jehož znalost Vám pomůže nahlédnout do mentality Japonců a jejich společenských zvyklosti, popřípadě Vás obohatit i po stránce estetické.

Při studiu japonštiny je třeba si osvojit jak komunikativní dovednosti mluveného jazyka, základy gramatiky a správné použití jazykových stylů, ale je určitě dobré věnovat čas i také studiu japonského znakového písma.

To v praxi znamená naučit se dvě slabičné znakové abecedy –tzv.hiraganu a katakanu-

a postupně si pak začít osvojovat japonské znaky původně převzaté z čínského písma.

Studium japonského znakového písma přináší potěšení z toho, jak se významy jednotlivých znaků vzájemně kombinují a vytváří tak nová slova a významy. Jejich vizuální podoba může být i zdrojem estetického potěšení.

Pro konkrétní představu uvádím např. jednoduchý znak pro slovo polea znak pro slovo

síla.

Kombinací znaku pole a znaku pole nám pak vyjde znak pro slovo muž.

Mezi laickou veřejností často převládá představa, že japonské písmu se podobá spíše „rozsypanému čaji“ a že je proto nemožné se mu naučit. Pravdou je, že studium japonského písma je nepochybně časově náročnější než studium jiného evropského jazyka.

Ale při troše píle a nadšení je bezpochyby možné dobře zvládnout i japonské znakové písmo.

Běžný Japonec aktivně ovládá přibližně asi 2 000 znaků. Často však i sami Japonci zapomenou jak se daný znak čte nebo píše! A proto často nosí při sobě přenosné elektronické slovníky, ve kterých mohou znak, na jehož význam si nemohou vzpomenout, rychle vyhledat.