Tlumočení japonština

Zajistím tlumočení japonšinta-čeština/čeština-japonština  na konsekutivní úrovni v následujících oblastech:

  • tlumočení v automobilovém průmyslu-školení, instruktáže, schůze, obchodní jednání

  • tlumočení při kulturních akcích, prohlídce historických památek

  • tlumočení v gastronomii

  • tlumočení v zemědělském průmyslu

  • tlumočení při natáčení filmu

  • tlumočení u lékaře, na polici, ve škole
  • jednoduché tlumočení z japonštiny do angličtiny, z japonštiny do ruštiny a opačně

Netlumočím simultánně při konferencích, nejsem ani soudní tlumočník.

Mohu zajistit i překladatelské práce – japonština- čeština/ čeština-japonština ve výše uvedených oblastech.

Minimální objem práce jsou 2hodiny.