Teaching the japanese language

 

Proč se učit japonsky?

Pro znalost jazyka, estetický zážitek a trénink paměti!

Nemáte čas na pravidelnou návštěvu jazykového kursu a raději byste se věnovali výuce jazyka individuálně?

Výuce japonštiny se věnuji více než deset. Vyučuji na veřejných jazykových kursech, pomaturitním studium i soukromě. Při výuce japonštiny upředsnostňuji komplexní studium jazyka, zvládnutí jeho mluvené i psané podoby.

Při výuce se zaměřuji:

  • na nácvik komunikativních dovedností zaměřených na běžné situace života
  • na správné osvojení si gramatických pravidel a stylových rovin jazyka
  • na studium japonského znakového písma a četbu textu v originále
  • na studium základních japonských reálií a společenských zvyklostí

Studium přizpůsobím Vašeho tempu a potřebám využití jazyka.

Pomohu s výběrem učebnice, dodám vlastní výukové materiály -učebnice z Japonska, výukové DVD apod.

Nabízím možnost i dvouhodinových lekcí, případně lekcí o víkendu.

Pomohu s  přípravou před cestou do Japonska.

Mám zkušenost i s výukou češtiny na základě japonštiny – pro Japonce žijící v Čechách.

Soukromě vyučuji i ruský jazyk.

V případě zájmu o veřejný kurz japonštiny doporučuji http://denisa.vostry.cz

a pomaturitní studium japonštiny- JŠ Spěváček

http://www.jazykovka.info/pomaturitni-studium/japonstina

Why to study Japanese?

For the  language, of course, but also for memory training and aesthetic enjoyment!

Are you to busy to join the course?

Are you looking for private Japanese lessons ?

 

I have been teaching the Japanese language and Japanese culture ( history and literature) over the past 10years. I have taught in various language schools around Prague (Spevacek Language school), as well in different high schools (PORG, Vyssi odborna skola cestovniho ruchu) and for a short period in the Japanese department of Palackeho University, in Olomouc.

I also teach privately Czech language via Japanese and English, and Russian language.

My teaching methods are aimed to obtain not only speaking knowledge, but reading and writing knowledge as well.

My teaching methods emphasize:

-        communicative skills useful in daily situations

-        proper using of grammar and different levels of language styles

-        knowledge of Japanese writing,  reading original texts

-        basic understanding of Japanese culture and social conventions

 

I adjust my teaching methods to your  level and need of usage.

I help to choose  appropriate textbooks, as well provide my own teaching materials ( DVD, textbooks from Japan etc.)

Possibility of 2 hour lessons.

I can  prepare you for  a trip to  Japan.

In case you are interested studying Japanese intensively, I recommend

one year Japanese course in Spevacek language school.

http://www.jazykovka.info/pomaturitni-studium/japonstina/