日本語ベースのチェコ語レッスン

 

Proč se učit japonsky?

Pro znalost jazyka, estetický zážitek a trénink paměti!

Nemáte čas na pravidelnou návštěvu jazykového kursu a raději byste se věnovali výuce jazyka individuálně?

Výuce japonštiny se věnuji více než deset. Vyučuji na veřejných jazykových kursech, pomaturitním studium i soukromě. Při výuce japonštiny upředsnostňuji komplexní studium jazyka, zvládnutí jeho mluvené i psané podoby.

Při výuce se zaměřuji:

  • na nácvik komunikativních dovedností zaměřených na běžné situace života
  • na správné osvojení si gramatických pravidel a stylových rovin jazyka
  • na studium japonského znakového písma a četbu textu v originále
  • na studium základních japonských reálií a společenských zvyklostí

Studium přizpůsobím Vašeho tempu a potřebám využití jazyka.

Pomohu s výběrem učebnice, dodám vlastní výukové materiály -učebnice z Japonska, výukové DVD apod.

Nabízím možnost i dvouhodinových lekcí, případně lekcí o víkendu.

Pomohu s  přípravou před cestou do Japonska.

Mám zkušenost i s výukou češtiny na základě japonštiny – pro Japonce žijící v Čechách.

Soukromě vyučuji i ruský jazyk.

V případě zájmu o veřejný kurz japonštiny doporučuji http://denisa.vostry.cz

a pomaturitní studium japonštiny- JŠ Spěváček

http://www.jazykovka.info/pomaturitni-studium/japonstina

すでに10年以上日本語の教師として実績あり。

 

2008年より プラハの言語学校(Spevacek Language School)の集中コースにて

 

日本語、また日本語の文化を教えている。

 

・日本語のベース、また英語のベースでチェコ語の個人レッスン

 

・ロシア語の個人レッスン

 

みなさまのご利用を心よりお待ちしております!